Анунгоо ХХК-ийн эрүүл мэндийг эрхэмлэгч дугуйтнууд

Борлуулалт P&G албаны өдөрлөгийн хүрээнд "Дугуйтай өглөө"  зохион байгуулж, компаний эрүүл амьдралын хэв маягийг эрхэмлэгч дугуйтнууд маань идэвхтэй оролцлоо.

Arslan.mnArslan.mnArslan.mnArslan.mnArslan.mnArslan.mn