Борлуулалтын албаны хамт олон Түгээлтийн хэлтэст ажиллалаа

Анунгоо ХХК-ийн Борлуулалт P&G албаны өдөрлөгийнхөө хүрээнд өнгөрсөн долоо хоногт хүн хүчний хомсдолд ороод байсан Түгээлтийн хэлтсийнхэндээ хүч нэмэн илүү цагаар ажилласан юм.

Бид 5 өдөр баг багаараа шөнийн түгээлтэд ажиллаж дунджаар 00 цагт тарж байсан ба нийт 37 хүн 181 цагийн ажлын хөлс 1.080.000 төгрөгийг хуримтлуулж чадсан юм. Үлдсэн хүмүүс маань бусаддаа шөнийн цагаар эрч хүч нэмэн хоол унд дөхүүлж байсныг мөн дурдъя.

Бид нэг гэр бүлArslan.mnArslan.mn