“My club“ онлайн бүлгэмд хандив өгч, мод тарих аянд нэгдлээ

Анунгоо ХХК-ийн Санхүүгийн алба нь "Ажлын байраа сурталчилсан контент челленж"-д оролцон шагналд авсан 150 000 төгрөгөөрөө мод тарих аянд нэгдлээ. 

Мод тарих зорилготой "My club" онлайн бүлгэмээс зохион байгуулсан Богд ууланд мод тарих 2-р аянд нэгдэн, шилмүүс мод тарьж Анунгоочуудынхаа нэрийн өмнөөс санхүүгийн албаараа нэгдэн оролцлоо.

Arslan.mnArslan.mnArslan.mn